PABU Boston
1/9
  • PABU Boston
  • 前菜,爱心形状的土豆
  • 刺身
  • 鲜虾卷配蜂蜜柚子酱
  • 牛排
  • 波士顿美食|性价比高的新晋日料⇨Pabu...
  • 套餐外加点的寿司,海胆入口即化
  • 芒果慕斯
  • 两杯清酒的名字,Jozen Pink,Kirinzan

波士顿美食|性价比高的新晋日料⇨Pabu

2021-08-01 发布
 

扫码下载APP